hosting / internet

Internet w Polsce


INTERNET JEST OGÓLNOŚWIATOWĄ SIECIĄ KOMPUTEROWĄ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z WIELU KOMPUTERÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ W JEDNOLITĄ SIEĆ ADRESOWĄ.W końcu lat 60-tych amerykańska firma prowadziła badania w zakresie pewnego rodzaju dowodzenia "na odległość" podczas wojny nuklearnej. Jej analizy i raporty były impulsem do stworzenia sieci komputerowych, które będą działały mimo zniszczenia znacznej ich części.

Internet w Polsce zadebiutował w 1991 r. Do sieci zostały podłączone komputery z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Fizyki Jądrowej i kilka komputerów z Katowic, Torunia i Krakowa. Pierwszy polski portal internetowy powstał w 1995 r., a rok później można było uzyskać anonimowy dostęp do internetu za pomocą modemu.


Obecnie istnieje wiele technologii, dzięki którym można komunikować się z pobliską bramką, posiadającą stałe połączenie z różnymi systemami w Internecie. Wśród nich można wyróżnić:
  • linie telefoniczne - modemy, linie ISDN (cyfrowe), modemy ADSL,
  • pozostałe technologie przewodowe - kablówka, sieci energetyczne,
  • technologie bezprzewodowe - GPRS, Wi-Fi.

Polityka Prywatnosci | Internet