hosting / rodzaje hostingu / hosting wirtualny

Hosting wirtualnyHosting wirtualny pierwotny

Pierwszy użytkownik wynajmuje od firmy hostingowej serwer wirtualny. Dostawca bardzo często oferuje także panel administracyjny do zarządzania systemem. W ofercie zagwarantowany jest filtr antywirusowy i antyspamowy. Kaszt tego typu usługi, zależy od parametrów, waha się w granicach 100-1000 zł rocznie.

Hosting wirtualny wtórny, niewłaściwy, dozwolony

Firma, wynajmująca serwer wirtualny, udostępnia jego zasoby dalszym użytkownikom. To działanie niesie jednak pewne ryzyko, gdyż firma zobowiązuje się do świadczenia usługi serwera wirtualnego. Jednak jej wpływ na działanie serwera jest niewielki, to dostawca hostingu dba o funkcjonalność serwera. Ograniczeniem „podnajmowania” zasobów serwera jest utworzenie przez firma korzystającą z hostingu, podkatalogów dla dalszych klientów. Jednak w umowach zawartych miedzy obiema stronami nie ma żadnych wzmianek na temat „podnajmowania”.

Hosting wirtualny wtórny, niewłaściwy, zakazany

Firma hostingowa nie zezwala swoim klientom na udostępnianie zasobów wynajętych serwerów. Zakaz ten często występuje w regulaminie korzystania z usług hostingowych danego operatora albo w umowie z klientem.

Hosting wirtualny wtórny, właściwy, z kosztami stałymi

Firma, korzystająca z hostingu, wspiera swoich klientów, którzy udostępniają zasoby jej serwera innym użytkownikom. Firma często dostarcza narzędzi do sprawniejszego zarządzania udostępnioną przestrzenią. W niektórych wypadkach jest to opcja w panelu administracyjnym ułatwiająca samodzielne kierowanie domen do odpowiednich podkatalogów. Innym pomocnym narzędziem jest system, który pozwala określić limitu pojemności. Zdarza się także, że firma zaopatruje klienta nawet w system operacyjny. Jednak zaopatrywanie w narzędzia wiąże się kosztami. Klient owej firmy ponosi koszty, przeważnie 100-500 zł miesięcznie. Wymogiem firmy udostępniającej zasoby serwera jest limit przestrzeni (2 GB) oraz transferu danych (20GB).

Hosting wirtualny wtórny, właściwy, z kosztami zmiennymi

Firma „podnajmująca” musi płacić za każdą sprzedaną przez siebie usługę. Opłaty ponosi jednorazowo. Ta forma jest opłacalna dla firmy, gdy z jej usług korzysta powyżej 100 klientów.

Hosting wirtualny wtórny, właściwy, z kosztami stałymi i zmiennymi

Połączenie dwóch poprzednich opcji. Firma „podnajmująca” zasoby serwera ponosi stałą opłatę miesięczną i dodatkowo płaci za każdą uruchomioną usługę. Wariant ten nie jest popularny. Polityka Prywatnosci | Hosting wirtualny