hosting / usługi dodatkowe / ftp

FTP


File Transfer Protocol (FTP), czyli Protokół Transferu Plików to protokół rodzaju klient-serwer. Umożliwia przesłanie danych plików z serwera, a także na serwer, za pośrednictwem sieci TCP/IP.

Jest to protokół 8-bitowy. Dzięki temu nie ma potrzeby kodowania danych do postaci 7-bitowej, jak w poczcie elektronicznej.

Do komunikacji potrzebne są połączenia TCP (protokół kontroli transmisji).W zależności od tego w jakim trybie działa FTP (pasywny bądź aktywny) używa się różnych portów do komunikacji. Ogólnie wykorzystywane są dwa– jeden pełni funkcję kontrolnego i za jego pośrednictwem są wysyłane np. polecenia do serwera, a drugi jest przeznaczony do transmisji danych.

FTP w trybie aktywnym wykorzystuje port 20 do przesyłania danych i 21 dla poleceń. W trybie pasywnych wykorzystywany jest taki sam dla poleceń oraz dodatkowy port o numerze > 1024, który służy do transmisji danych.

Polityka Prywatnosci | FTP