hosting / usługi dodatkowe / telefonia inernetowa voip

Telefonia inernetowa VoIPUsługa tanich połączeń głosowych z wykorzystaniem łączy internetowych (tzw. telefonia internetowa lub VoIP) oparta jest o protokół SIP v.2. Usługa skierowana jest do wszystkich użytkowników Internetu. Niezależnie od aktualnego miejsca pobytu możesz korzystać z usług VoIP. Możesz posiadać numer miejski dzięki czemu każdy będzie się mógł do Ciebie dodzwonić.

Wybrane funckje VoIP:
CLIP / CLIR     
Usługa CLIP polega na prezentacji numeru dzwoniącego na wyświetlaczu Twojego aparatu. Sprawdź jaki standard obsługuje Twój aparat i w razie potrzeby dokonaj odpowiedniej konfiguracji bramki / routera VoIP.
Usługa CLIR polega na zastrzeżeniu prezentacji Twojego numeru podczas wykonywania połączeń.

Przekierowania     
Usługa przekierowań polega na możliwości przekierowania połączenia w sytuacji:
 • zawsze,
 • gdy zajęte,
 • gdy nie odbieram (10-45 sek.),
 • gdy niezalogowany.
Dzięki tej usłudze:
 • możesz uruchomić pocztę głosową,
 • możesz być zawsze dostępny np. przekierowując połączenia na swój tel. komórkowy.
Blokowanie połączeń
Usługa blokowania połączeń polega na możliwości zablokowania połączeń wychodzących lub przychodzących zgodnie z przyjętą regułą. W VoIP dostępnych jest kilka najczęściej używanych reguł (np. międzynarodowe, komórkowe, 0~70x). Następujące z nich są domyślnie włączone:
 • 0~70x,
 • 0~300,
 • 0~400,
 • 0~207(8),
 • telefony satelitarne.
Mechanizm pozwala także na zbudowanie własnych reguł. Możliwe są także wyjątki w regułach oparte o czarne i białe listy.

Dzięki tej usłudze:
 • możesz bez obaw korzystać z telefonu, nikt bez Twojej wiedzy nie zadzwoni na niepożądane kierunki i nie narazi Cię na koszty.


Polityka Prywatnosci | Telefonia inernetowa VoIP