hosting / usługi dodatkowe / wirtualny fax

Wirtualny fax
Wirtualny Fax to nowoczesna usługa, odbioru (fax2email) lub odbioru i wysyłania faxów (webfax), za pomocą komputera podłączonego do sieci Internet. Usługa powstała w odpowiedzi na coraz powszechniejsze idee pracy zdalnej oraz podnoszenia efektywności pracy i rozwoju zgodnie z polityką ochrony środowiska. W wielu firmach obserwujemy obecnie tendencje do wyeliminowywania papieru z biur, zastępując go dokumentami elektronicznymi, które łatwo jest archiwizować, przekazywać dalej, utrzymywać w porządku, mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca. Dokumenty elektroniczne dodatkowo zapewniają poufność i bezpieczeństwo przesyłanej i otrzymywanej korespondencji. W odpowiedzi na wspomniane tendencje powstała usługa Wirtualnego Faxu, która dodatkowo przynosi wymierne oszczędności.

Usługę Wirtualnego Faxu podzielić można na 2 moduły – fax2email – służący wyłącznie do odbierania tradycyjnych faxów na skrzynkę email oraz webfax – służący do wysyłania faxów za pomocą komputera. W zależności od potrzeb można aktywować tylko usługę odbioru faxów Fax2email lub pełną usługę Wirtualnego Faxu zapewniającą możliwość zarówno odbioru (fax2email) , jak i wysłania faxów (webfax).Polityka Prywatnosci | Wirtualny fax